Čiastka č. 99/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
249/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o vzájomnej podpore a ochrane investícií