Čiastka č. 97/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 03.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
244/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej