Čiastka č. 95/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
237/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov 01.06.2010
238/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom 01.06.2010
239/2010 Z. z. Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok schválený uznesením vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351/2010