Čiastka č. 9/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
16/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o ochrane zástupcov pracovníkov v podniku a o uľahčení podmienok na výkon ich činností, ktoré sa im poskytujú č. 135 z roku 1971