Čiastka č. 89/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 21.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov