Čiastka č. 87/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 19.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
216/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách