Čiastka č. 86/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 19.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
215/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmeny Dohovoru o zriadení Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) na Dohovor o zriadení Európskeho komunikačného úradu (ECO)