Čiastka č. 84/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
208/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu č. 14 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorým sa mení a dopĺňa kontrolný systém dohovoru 18.05.2010