Čiastka č. 83/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
207/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov