Čiastka č. 82/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok 15.05.2010