Čiastka č. 81/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.05.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
205/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach 15.05.2010