Čiastka č. 8/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
15/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v poľnohospodárstve č. 129 z roku 1969