Čiastka č. 73/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
174/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpornom rámci pre bezpečnosť a zdravie pri práci č. 187 z roku 2006