Čiastka č. 72/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o súkromných agentúrach zamestnania č. 181 z roku 1997 30.04.2010