Čiastka č. 71/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
172/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o skončení zamestnania z podnetu zamestnávateľa č. 158 z roku 1982