Čiastka č. 7/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
14/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o podpore kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981