Čiastka č. 69/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 29.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel 01.05.2010
169/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla 01.06.2010
170/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 01.05.2010