Čiastka č. 66/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
161/2010 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 01.05.2010