Čiastka č. 64/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 13.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru