Čiastka č. 63/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 13.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
154/2010 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze 01.09.2010
155/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh 30.09.2012
156/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoafrickej republiky o vedecko-technickej spolupráci