Čiastka č. 62/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku