Čiastka č. 57/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 08.04.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2010
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 01.06.2010