Čiastka č. 47/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 24.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Singapurského dohovoru o práve ochrannej známky z 27. marca 2006 16.03.2009