Čiastka č. 46/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 19.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
89/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 06.04.2010