Čiastka č. 44/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
82/2010 Z. z. Úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov