Čiastka č. 41/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
r1/c41/2010 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z.