Čiastka č. 39/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.03.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2010