Čiastka č. 3/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 12.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 01.02.2010