Čiastka č. 21/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.02.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov