Čiastka č. 20/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 03.02.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov 19.02.2010
34/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vozidlá vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť 04.02.2010