Čiastka č. 184/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
479/2010 Z. z. Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení