Čiastka č. 183/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 16.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
478/2010 Z. z. Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy 01.01.2011