Čiastka č. 181/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 15.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
476/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)