Čiastka č. 18/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Právneho nástroja o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003