Čiastka č. 177/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 14.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
467/2010 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona 01.01.2011