Čiastka č. 175/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.12.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
463/2010 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí