Čiastka č. 17/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Právneho nástroja medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 3 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci podpísanej 25. júna 2003