Čiastka č. 169/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 25.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
449/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Medzinárodnej zmluvy o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo