Čiastka č. 168/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 25.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
448/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.12.2010