Čiastka č. 165/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 19.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 01.01.2011