Čiastka č. 164/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
440/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov 01.12.2010
441/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu 01.12.2010
442/2010 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny