Čiastka č. 163/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 17.11.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
439/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice