Čiastka č. 157/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 30.10.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
413/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z. 01.11.2010