Čiastka č. 15/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 28.01.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/2010 Z. z. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí