Čiastka č. 136/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.09.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
351/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o dopravnom poriadku dráh 15.09.2010