Čiastka č. 135/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 04.09.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o stavebnom a technickom poriadku dráh 15.09.2010