Čiastka č. 128/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 28.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
325/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania o určenie dobývacieho priestoru a do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu 01.08.2010
326/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti