Čiastka č. 125/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
320/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe 01.08.2010
321/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov 01.09.2010
322/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie 05.04.2012