Čiastka č. 124/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 10.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
319/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou vesmírnou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely