Čiastka č. 120/2010 Z. z.

Vydaná dňa: 09.07.2010
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
315/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom 15.07.2010